Projektet Taktil foto

Taktil foto initierades och drevs av Truls Nord för Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms & Gotlands län.

I projektet undersöktes om fotografi kan vara ett verktyg för kommunikation för personer med dövblindhet, och en ny metod för framställning av taktila fotografier utvecklades.

Projektet avslutades med utställningen Våga se! på Stadsmuseet i Stockholm vintern 2014–2015. Utställningen har sedan turnerat i Sverige tillsammans med projektet Kännbart.

Till utställningen togs det fram en katalog som kan hämtas som pdf här.

Det togs också fram en fotobok, Våga se / Dare See,  av fotografernas bilder, den finns att köpa på Blurb.

Våga se! på Stadsmuseet i Stockholm. Foto: Truls Nord.

I projektet deltog tre personer med dövblindhet:
Graciela Gonzalo-Sundström, Göran Rydberg och Rolf Eriksson.

Metoden för framställning av taktila fotografier utvecklades i samarbete med Stefan Ohlsson vid Projektor Utbildning och Kim Jarl från Layout & dekor.
Carina Søe-Knudsen bidro med expertis inom områdena taktil bild och bildbeskrivning.
Gunilla Muhr (då vid Centrum för fotografi) var projektets curator och höll bildsamtal med fotograferna.

Projektet finansierades med medel från Arvsfonden och Innovativ kultur.