Graciela Gonzalo–Sundström

Graciela är född döv och började få nedsatt syn i vuxen ålder. Hon har idag tunnelseende och ser suddigt. Hon har också svårt att se färger och är därför i behov av bra kontraster.

När jag har varit med Graciela på fotoutflykter har jag blivit överraskad över hur perceptiv hon är för sin omgivning. Graciela uppfattar även små ändringar i lufttrycket, hon märker hur människor rör sig utanför hennes begränsade synfält och hennes doftsinne är superbt. Och tänk vilken vilja till att kommunicera när hon som döv kom till Sverige från Argentina i vux-en ålder och lärde sig inte bara prata svenska – ett främmande språk hon aldrig hade hört – men även att läsa det på läpparna!

Graciela berättar att hon har många bilder inom sig från den tiden hon kunde se bra och att hon idag använder kameran för att förmedla dessa bilder utifrån hur hon upplever omgivningen med lukt och känsel.

Truls Nord