Taktilt fotografi

Vår ambition med taktila fotografier var att inte bara förmedla bildens innehåll utan även ge betraktaren en känslomässig bildupplevelse. Vår tes från början var att det genom att kombinera befintliga utskriftstekniker borde vara möjligt att ta fram taktila fotografier som är rika på innehåll och som inte kräver manuell (= kostsam) framställning.

Rolf Eriksson visar et av hans taktila fotografier för sin mor. Foto: Truls Nord.

Mycket spännande och intressant händer inom utskriftsteknik, vilket gjorde att det tog mycket tid i projektet att inventera och testa olika tekniker.
Något som däremot inte har ändrats alls på några tusen år är vår förmåga att ta in information via händerna. De största utmaningarna i denna del av projektet var därför inte tekniska utan vilken och hur mycket information händerna kan läsa av inom en viss yta.

Hur fina detaljer kan vi urskilja med fingrarna? Foto: Truls Nord.

Våra försök med olika tekniska lösningar utvärderades av Barbro Jonsson och Jerry Jonsson (som inte är i släkt med varandra). Med stort engagemang gav de oss ovärderlig återkoppling genom hela projektperioden. Båda är helt blind och tolkade nyfiket bildtesterna utifrån individuella förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. Deras synpunkter drev arbetet framåt till den lösningen som vi visade i utställningen.

Barbro Jonsson och Jerry Jonsson utvärderar taktila utskriftstester. Foto: Truls Nord.

Våra taktila fotografier görs genom att fräsa strukturer (slät yta = ljus, grov yta = mörkt) och konturer i olika lager i genomskinligt plastmaterial, som monteras på utskrifter av fotografierna. På så vis får vi en bild som både är visuell och taktil. Taktila element visar fotografiets ljus, motiv och djup. Detta innebär att personer med synnedsättning kan ta del av – och diskutera – samma bild som seende.

Taktilt fotografi av Göran Rydberg.

För mer information om projektet och metoden kontakta projektledare Truls Nord.